Roczny kontrakt serwisowy

Nowe licencje programu Surfer oferowane są z rocznym kontraktem serwisowy, ale sama licencja jest bezterminowa. Bez ważnego kontraktu serwisowego może być używana bez ograniczeń czasowych, a jedyną granicą są wymagania dotyczące sprzętu komputerowego i systemu operacyjnego, które z czasem ulegają zmianie. Do programu bez ważnego serwisu nie przysługują uaktualnienia, więc program nie może być przystosowywany do nowych konfiguracji sprzętowych i systemowych, czyli te dwa czynniki wyznaczają praktycznie kres ważności licencji.

Kontrakt serwisowy


Zasady ogólne

Zawarty w cenie zakupu nowej licencji kontrakt serwisowy (maintenance) wygasa po roku. Serwis może być odnowiony przez zakup wyłącznie kontraktu serwisowego na okres roczny lub dłuższy. Jeśli licencja ma charakter bezterminowy, to zakup jest wyłącznie formą transakcji odnotowaną w bazie użytkowników producenta i nie są potrzebne żadne działania ze strony użytkownika. Jeśli licencja była ograniczona czasowo, to wygasa po upływie okresu ważności.

UWAGA! Od 1 stycznia 2021 kontrakt serwisowy jest jedyną formą aktualizacji wersji programu. W ramach ważnego kontraktu serwisowego użytkownik ma prawo do bezpłatnych aktualizacji.


Korzyści

Użytkownikowi programu przysługują dodatkowe korzyści w okresie jego ważności, dlatego gorąco polecamy jego regularne odnawianie. Do korzyści tych należy zaliczyć:
  • Nowe wersje programu: bezpłatny dostęp do każdej nowej wersji programu, która zostanie udostępniona w okresie ważności kontraktu serwisowego
  • Priorytetowy serwis producenta: możliwość kontaktu z serwisem producenta przez telefon, e-mail lub czat i pierwszeństwo w uzyskiwaniu pomocy
  • Bezpłatny Users Guide: możliwość bezpłatnego kopiowania oryginalnego, angielskojęzycznego podręcznika użytkownika w formacie pliku pdf, dostępnego poprzez portal użytkownika
  • Pierwszeństwo w powiadamianiu: użytkownicy licencji z ważnym kontraktem serwisowym są w pierwszej kolejności informowani o promocjach i ofertach specjalnych producenta
  • Uczestnictwo w programie Beta: prawo instalacji i użytkowania następnej planowanej wersji programu przed jej oficjalnym udostępnieniem
  • Łatwe planowanie budżetu: dzięki regularnemu odnawianiu serwisu można łatwiej zaplanować wydatki w cyklach rocznych


Data odnawiania serwisu

W chwili zakupu nowej licencji ustalana jest data odnawiania serwisu (maintenance renewal date) przypadająca za rok od daty zakupu licencji. Data ta jest wiążąca dla odnowień w następnych latach. Jeśli kontrakt serwisowy odnawiany jest już po jego wygaśnięciu, to data ważności odnowionego kontraktu nie jest liczona od daty zakupu odnowienia, ale od daty odnawiania serwisu.


Wznawianie wygasłego serwisu

Kontrakt serwisowy powinien być odnawiany przed jego wygaśnięciem, jeśli użytkownik programu chce korzystać przez rok z przysługujących mu dodatkowych przywilejów. Nie jest to jednak obligatoryjne. Kontrakt serwisowy może być wznawiany już po jego wygaśnięciu. Generalną zasadą jest wnoszenie opłat za lata nieaktywnego serwisu.

Odnawianie w ciągu roku od wygaśnięcia serwisu

Ponieważ dzień i miesiąc daty odnawiania zostaje zachowany, więc wniesienie opłaty rocznej celem odnowienia serwisu przesuwa kolejny termin odnowienia, ale okres korzystania z przywilejów serwisu jest krótszy niż rok.

Odnawianie po roku lub dwóch latach od wygaśnięcia serwisu

W tym przypadku muszą być wniesione opłaty za pełne lata, które upłynęły od wygaśnięcia serwisu plus opłata za kolejny rok.

Odnawianie po upływie trzech lat od wygaśnięcia serwisu

Jeśli od wygaśnięcia serwisu upłynęły trzy lata, nie ma już możliwości odnowienia kontraktu serwisowego. Aby korzystać z najnowszej wersji programu należy zakupić nową licencję.