Opis programuSurfer® jest pakietem środowiska Windows przeznaczonym do wizualizacji danych XYZ ze szczególnym nastawieniem na tworzenie map terenu. W poniższych przykładach zostaną zaprezentowane różne aspekty pracy z tym programem.
 • Trzy etapy tworzenia mapy

  Wczytanie danych do programu, ich interpolacja i wyrysowanie mapy powierzchniowej lub przestrzennej.
 • Przykłady zastosowań

  Opis podstawowego zastosownia progamu, czyli tworzenia map przestrzennych - odwzorowań powierzchni Ziemi. Obliczanie parametrów liniowych, powierzchniowych oraz objętościowych.
 • Elementy interfejsu użytkownika

  Opis pasków narzędziowych, managera obiektów itd. Sterowanie wyświetlaniem poszczególnych elementów interfejsu.
 • Co to jest gridding?

  Opis procesu przekształcania nieregularnie położonych punktów w regularną siatkę, tj. griddingu. Tworzenie mapy na podstawie uzyskanej przez gridding regularnej siatki wartości dla danej powierzchni.
 • Podstawy obliczeniowe

  Procedury obliczeniowe programu pozwalają na wykonywanie operacji kolumnowych w arkuszu danych. Podstawą programu są algorytmy interpolacyjnego wyznaczania regularnej, prostokątnej siatki wartości, będącej podstawą do tworzenia map.