Rodzina produktów Golden SoftwareSurfer jest to program służący do tworzenia odwzorowań powierzchni terenu lub rozkładu wartości w układzie trójwymiarowym. Za pomocą tego programu można w szybki sposób tworzyć mapy konturowe, trójwymiarowe mapy powierzchniowe, mapy wektorowe, cieniowane, ale też zrobić wykres XYZ na podstawie dowolnego zestawu punktów. Program tworzy regularną siatkę wartości zwaną gridingiem, która jest wyznaczana poprzez metody interpolacyjne. Szeroki wybór procedur interpolacyjny pozwala dostosować metodę gridingu do charakteru danych wejściowych. W metodzie kriging, najpowszechniej stosowanej w procedurach interpolacyjnych, program pozwala dobrać indywidualne parametry wariogramu przystosowujące go do struktury i charaktery danych włącznie z uzględnieniem zjawiska anizotropii. Pozwala na tworzenie złożonych prezentacji map nakładanych. Umożliwia również automatyczne wyliczanie powierzchni terenu, objętości oraz odległości między punktami.

Grapher jest przyjazną dla użytkownika aplikacją służącą do tworzenia wysokiej jakości wykresów 2D i 3D, mających wykorzystanie w badaniach naukowych oraz pracach inżynierskich.
Wykresy danego typu tworzone są na podstawie domyślnych wartości parametrów, ale każdy szczegół kreowanej prezentacji może być zmieniany lub dopasowywany do wymagań użytkownika w szerokim zakresie. Użytkownik może dodawać do wykresu legendę, rysunki lub dowolny tekst. Może również tworzyć szablony wykorzystując najczęściej wybierane ustawienia lub zautomatyzować cały proces powstawania wykresu.
Wizualizacja za pomocą programu Grapher może być zautomatyzowana za pomocą języka skryptowego. Procedury graficzne programu mogą być dzięki temu językowi uruchamiane z zewnątrz z poziomu programu o nazwie Scripter lub z innych aplikacji środowiska Windows z poziomu kodu w Visual Basic lub Visual C++.

Strater to oprogramowanie służące do projektowania profili otworów wiertniczych. Prosty i nowoczesny interfejs programu sprawia, że obsługa programu nie stanowi problemu nawet dla początkującego przedstawiciela branży przemysłu naftowego, gazowego, geofizycznego, wiertniczego, inżynierii geotechnicznej, ochrony środowiska i wielu innych, w których program może znaleźć zastosowanie.
Strater oferuje niepodważalną elastyczność w projektowaniu odwiertów. Rozbudowany interfejs czyni projektowanie i obrazowanie danych łatwiejszym niż kiedykolwiek.
Program zawiera 12 powszechnie stosowanych raportów do graficznego przedstawienia danych za pomocą: profilu glebowego, wykresu liniowo-symbolicznego, przekroju poprzecznego, profilu litologicznego, wykresu słupkowego, strefowego, procentowego, sygnaturowego, diagramu graficznego (możliwość przedstawienia fotografii rdzenia, typów skał itd.), kompletnego tekstu i diagramu przedstawiającego budowę otworów wiertniczych. Każdy z wykresów może być modyfikowany i dostosowany do potrzeb użytkownika.

Voxler - najnowszy program firmy Golden Software, Inc. przeznaczony do wizualizacji danych trójwymiarowych.
Łączy trójwymiarowe dane pochodzące z różnych źródeł w jedną wizualizację składającą się z punktów, map powierzchniowych, konturowych, wektorowych, rozproszonych, izopowierzchni i innych. Voxler posiada możliwości gridingu oparte na algorytmach i technologii sprawdzonej w innych programach firmy Golden Software. Powstałe w programie wizualizacje można obracać, przecinać, wycinać fragmenty w celu lepszego poznania, zrozumienia i interpretacji posiadanych danych.