Serwis i pomocStrona ta zawiera szereg informacji technicznych i licencyjnych ważnych dla użytkowników programu. Omawiane są wymagania techniczne programu oraz opisana jest procedura przesyłania zgłoszeń serwisowych. Serwisem objęci są wszyscy użytkownicy programu Surfer, którzy zakupili program lub jego aktualizację w naszej firmie.
  • Wymagania sprzętowe i sytemowe

    Wymagania jakie musi spełniać sprzęt komputerowy i zainstalowany na nim system operacyjny, aby możliwa była instalacja programu Surfer.
  • Zasady pomocy technicznej

    Zasady udzielania pomocy technicznej oraz sposób zgłaszania problemów podczas użytkowania oprogramowania zakupionego w firmie Gambit COiS Sp. z o.o.
  • Zmiana właściciela licencji programu

    Zgłoszenie zmiany użytkownika programu jest niezbędne, aby w przyszłości możliwe było uaktualnienie programu do najnowszej wersji w obniżonej cenie.