Surfer® 25 - ZESTAWY


Program Surfer® 25 dostępny jest w następujących zestawach:
Surfer® 25 - ZESTAW PLUS

W skład zestawu wchodzą:
  • licencja oprogramowania Surfer 25 w wersji elektronicznej (edycja w j. angielskim)
  • dodatek "Surfer - Quick Start Guide" (wersja elektroniczna, edycja w języku angielskim, ok. 60 stron, plik PDF dostępny jest do pobrania)
  • "Surfer - Podręcznik użytkownika" (podręcznik w języku polskim); ISBN: 978-83-939088-4-4; 595 stron


Polska dokumentacja do programu Surfer - szczegóły:


Tytuł: SURFER Podręcznik użytkownika
ISBN: 978-83-939088-4-4
Autor: Zbigniew Galon, Fryderyk Górski
Stron: 595
Rok wydania: 2020

Podręcznik, który oddajemy w ręce użytkowników programu SURFER, jest poszerzoną edycją pierwszych wydań tej książki. Niniejsze wznowienie jest uzupełnioną o nowe informacje aktualizacją podręcznika do wersji 18 programu.

Wiele z zamieszczonych przykładów i opisów jest efektem wieloletniej pracy autora z programem podczas prowadzenia serwisu technicznego dla jego zarejestrowanych użytkowników oraz opracowywania materiałów szkoleniowych prezentujących różne aspekty użycia programu. Szereg przykładów bazuje na indywidualnych kontaktach z użytkownikami i jest efektem realizacji unikalnych wizualizacji w środowisku programu. Z kontaktów tych zaczerpnięta została idea wizualizacji, dane do nich były przygotowane przez autora. Wszystko to sprawia, że podręcznik ten zawiera wiele wskazówek dla użytkowników popartych licznymi przykładami, które nie są dostępne w żadnej innej literaturze, włącznie z dokumentacją producenta.


Celem, jaki nam przyświecał, było przekazanie czytelnikowi materiału pozwalającego na zapoznanie się z możliwościami programu w zakresie tworzenia map i edycji ich parametrów. Podręcznik zawiera przegląd większości procedur oferowanych przez program, zakłada on jednak umiejętność użytkownika poruszania się po aplikacjach środowiska Windows. W kolejnych rozdziałach omówiona została praca z danymi wejściowymi XYZ, proces tworzenia regularnej siatki wartości (gridding), zagadnienie wizualizacji danych w formie różnego rodzaju map oraz edycji ich parametrów, procedury obliczeniowe wykonywane na regularnych siatkach wartości oraz zagadnienia tworzenia prezentacji w formie map wielowarstwowych. W niniejszym tekście termin gridding będzie używany zamiennie w zależności od kontekstu dla określenia algorytmu, którego efektem jest proces wyznaczania regularnej siatki wartości lub sama regularna siatka wartości, która jest podstawą wszelkich obliczeń i wizualizacji mapowych w programie SURFER.

Rysunki i tabele w tekście niniejszego podręcznika są numerowane, aby ułatwić odwołania do nich z różnych jego fragmentów. Numeracja, jako pierwszy człon zawiera numer rozdziału, po którym następuje numer rysunku lub tabeli w danym rozdziale.

Podręcznik zawiera wiele ogólnych informacji o pracy programu i realizowanych procedurach, dlatego może być wykorzystany przez użytkowników różnych jego wersji. Jednak odwołania do elementów interfejsu użytkownika bazują na wersji 18, dlatego do użytkowników tej wersji i wersji następnych jest szczególnie adresowany.

Wszystkie rysunki, na których pokazane zostały elementy interfejsu użytkownika, wykonane zostały dla takiej konfiguracji graficznej interfejsu, jaka jest domyślnie ustawiona po instalacji programu (styl interfejsu Office 2010 Silver). Konfiguracja ta może być zmieniana, dając użytkownikowi możliwość pracy w takim środowisku, jakie ze względów estetycznych najbardziej mu odpowiada. Jeśli użytkownik dokonał zmian w konfiguracji graficznej interfejsu użytkownika, to rysunki pokazane w książce mogą odbiegać od obrazu na ekranie, dotyczy to jednak wyłącznie strony estetycznej, strona merytoryczna zawsze jest taka sama.Informację dotyczące zawartości podręcznika można pobrać w formie pliku pdf, który dostępny jest poniżej.

Spis treści podręcznika.