Zasady pomocy technicznej
Firma Gambit świadczy pomoc w razie problemów w czasie użytkowania programu. Pomoc może dotyczyć zarówno problemów technicznych związanych z instalacja programu jak i jego zastosowania do określonych celów.

Zasady ogólne:
 • Firma udziela bezpłatnej pomocy technicznej legalnym użytkownikom produktów firmy Golden Software, Inc. zakupionym w naszej firmie.
 • Osoba zwracająca się o pomoc techniczną zobowiązana jest podać numer licencji używanego programu i w razie konieczności udokumentować legalność jej posiadania.
 • Problem należy zgłosić na stronie naszego serwisu technicznego

  www.gambit.net.pl/serwis

  .
 • W zgłoszeniu usterki lub problemu muszą być podane następujące informacje:
  • nazwa programu, numer wersji, środowisko pracy
  • numer licencji i dane zarejestrowanego użytkownika
  • opis problemu, w miarę możliwości powinny być załączone pliki, które pozwolą odtworzyć w naszej firmie sytuację awaryjną opisywaną w zgłoszeniu