Zmiana właściciela licencji programu
Zmiana właściciela licencji programu odbywa się wyłącznie poprzez przesłanie do naszej firmy wypełnionego formularza zmiany właściciela licencji. Zgłoszenie takie jest konieczne, gdyż w przypadku zakupu uaktualnienia do najnowszej wersji programu następuje weryfikacja danych w bazie użytkowników firmy Golden Software.

Zmiana administratora licencji programu

Formularz należy wypełnić, opatrzyć w stosowne pieczątki i podpisy a następnie przesłać faxem pod numer: +48 (12) 414 3767, 414 3227, 414 3791 lub 414 3387 wew. 113 lub 114.